حضور ریاست مرکز آموزش عالی کاشمر در راهپیمایی اربعین حسینی

حضور دکتر معماریان خلیل آباد ریاست مرکز آموزش عالی کاشمر در راهپیمایی اربعین حسینی به همراه امام جمعه، فرماندار و سایر مسئولین شهرستان کاشمر.
"روابط عمومی و امور بین الملل مرکز آموزش عالی کاشمر"