امروز پنجشنبه 24 آبان 1397

حضور ریاست مرکز آموزش عالی کاشمر در راهپیمایی اربعین حسینی

حضور دکتر معماریان خلیل آباد ریاست مرکز آموزش عالی کاشمر در راهپیمایی اربعین حسینی به همراه امام جمعه، فرماندار و سایر مسئولین شهرستان کاشمر.
"روابط عمومی و امور بین الملل مرکز آموزش عالی کاشمر"