حضور ریاست، معاونت و پرسنل مرکز آموزش عالی کاشمر در راهپیمائی پرشور ۱۳ آبان ۹۷