امروز پنجشنبه 24 آبان 1397

حضور ریاست، معاونت و پرسنل مرکز آموزش عالی کاشمر در راهپیمائی پرشور ۱۳ آبان ۹۷