امروز سه شنبه 1 مرداد 1398

حضور جامع دانشگاهیان شهرستان کاشمر در راهپیمائی شکوهمند ۲۲ بهمن۱۳۹۷

حضور جامع دانشگاهیان شهرستان کاشمر در راهپیمائی شکوهمند ۲۲ بهمن۱۳۹۷.
"امور فرهنگی _ اجتماعی مرکز آموزش عالی کاشمر"