امروز سه شنبه 21 آبان 1398

جلسه هم اندیشی رئیس مرکز آموزش عالی کاشمر بهمراه آقای دکتر بنیادی با دکتر رحیمی مجری طرح آمایش آموزش عالی کشور

جلسه هم اندیشی رئیس مرکز آموزش عالی کاشمر بهمراه آقای دکتر بنیادی نماینده محترم مردم منطقه ترشیز کهن با جناب آقای دکتر رحیمی مجری طرح آمایش آموزش عالی کشور در خصوص برنامه و ماموریت راهبردی مرکز آموزش عالی کاشمر

"روابط عمومی و بین الملل مرکز آموزش عالی کاشمر "

دسته مطلب: