امروز يكشنبه 29 مهر 1397

جلسه دکتر معماریان با دبیران "همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد فرصت‌ها و چالش‌های سرمایه گذاری در منطقه ترشیز

جلسه دکتر معماریان ریاست مرکز آموزش عالی کاشمر با دبیران "همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد فرصت‌ها و چالش‌های سرمایه گذاری در منطقه ترشیز" در خصوص برنامه‌ریزی برگزاری این همایش