امروز پنجشنبه 2 خرداد 1398

جلسه دکتر معماریان با دبیران "همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد فرصت‌ها و چالش‌های سرمایه گذاری در منطقه ترشیز