امروز پنجشنبه 22 آذر 1397

جلسه دکتر معماریان با دبیران "همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد فرصت‌ها و چالش‌های سرمایه گذاری در منطقه ترشیز