ثبت نام خادمین وقف علم و فناوری

از کلیه ی فرهیختگان جهت توسعه گفتمان سازی وقف علم و فناوری در سطح کشور در کارگروه های فوق دعوت به عمل می آید.