امروز دوشنبه 28 خرداد 1397

ثبت نام تور نیم روزه طبیعت گردی

اطلاعات بیشتر...

برگزاری تور نیم روزه
طبیعت گردی

زمان: یکشنبه 97/3/6ساعت 17
مکان: تفرجگاه های کاشمر

هزینه ثبت نام: رایگان

مرکز آموزش عالی کاشمر (دانشگاه دولتی)
با همکاری موسسه زیست محیطی زادسرو ترشیز

 

دانشجویان گرامی جهت هماهنگی و ثبت نام
تا پایان وقت اداری مورخ 97/3/5
به امور فرهنگی (خانم رمضان نیا) مراجعه فرمایید.