امروز پنجشنبه 31 مرداد 1398

تکمیل فرم کارنامه سلامت دانشجویان ورودی 97

دانشجویان ورودی مهرماه و بهمن ماه 97 جهت تکمیل روند ثبت نام خود، فرم مربوط به کارنامه ی سلامت در آدرس https://portal.saorg.ir/physicalhealth/  را پر کرده و رسید نهایی آن را پرینت گرفته و به خانم خواجه تحویل دهند.
بدیهی است عدم تحویل فرم مذکور به منزله نقص در پرونده ی آموزشی می باشد و تبعات آن بر عهده ی دانشجو می باشد