برگزاری کارگاه مهارت ابراز وجود از سری کارگاه های مهارت های زندگی

برگزاری کارگاه مهارت ابراز وجود از سری کارگاه های مهارت های زندگی
* دوشنبه 18 آذرماه -ساعت 12
* چهارشنبه 20 آذرماه - ساعت 12
-- مدرس : جناب آقای دکتر مدرسی مقدم
دانشجویان علاقه من می توانند جهت شرکت در کارگاه در تاریخ های فوق در سالن همایش حضور بهم رسانند .
--------------------------------------------------------------
مرکز بهداشت ، درمان و مشاوره مرکز آموزش عالی کاشمر