امروز پنجشنبه 24 آبان 1397

برگزاری همایش"مدیریت سبز در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی منطقه ترشیز"

همایش"مدیریت سبز در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی منطقه ترشیز" باسخنرانی مهندس همتی، مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوی در محل سالن همایش‌های دکتر مسیح دانشوری مرکز آموزش عالی کاشمر برگزار شد.