امروز چهارشنبه 5 تير 1398

برگزاری مسابقات و فعالیت های جشنواره ورزشی بهار 97

برگزاري جشنواره هاي ورزش همگانی، ضمن فراهم آوردن بستر مناسب جهت نهادینه کردن ورزش در بین دانشجویان، به عنوان یک فرصت و ظرفیت مطلوب براي پیشبرد اهداف تربیت بدنی و بهبود وضعیت جسمانی و روانی، موجبات شناسایی استعدادهاي ورزشی و نشاط و شادابی در بین جامعه دانشجویی را فراهم می نماید. از این رو، فعالیت ها و مسابقات مختلف جشنواره ورزشی بهاره در دو بخش دانشجویان دختر و پسر در مرکز آموزش عالی کاشمر برگزار شد. این مسابقات که با استقبال پرشور دانشجویان همراه بود در رشته های شنا، فوتسال، داژبال، هفت سنگ مهارتی، طناب زنی، فوتبالدستی، کوهپیمایی و طبیعت گردی و اردوی ورزشی تفریحی برگزار گردید.