امروز جمعه 29 شهريور 1398

برگزاری مسابقات دارت کارکنان دولت سطح شهرستان به میزبانی مرکز آموزش عالی کاشمر

مسابقه دارت کارکنان دولت شهرستان كاشمر به مناسبت گراميداشت هفته تربيت بدنى و ورزش در مورخه 01/08/97 به میزبانی مرکز آموزش عالی کاشمر با حضور جمعی از كارمندان خواهر و برادر ادارات برگزار شد که در پايان خانم اعظم خواجه و مهری منتظری خادم از مركز آموزش عالى بترتیب مقام های اول و دوم را در قسمت خواهران كسب نمودند.