برگزاری جلسه آشنایی مشاوران سنجش شهرستان با پتانسیل های مرکز آموزش عالی کاشمر

جلسه آشنایی مشاوران سنجش شهرستان با پتانسیل های مرکز آموزش عالی کاشمر با حضور دکتر طاهریان رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان ، آقای روشندل معاون آموزش و پرورش خلیل آباد و دکتر مدرسی مقدم برگزار شد.
 
1397/05/14
روابط عمومی مرکز آموش عالی کاشمر