امروز پنجشنبه 22 آذر 1397

برگزاری جلسه آشنایی مشاوران سنجش شهرستان با پتانسیل های مرکز آموزش عالی کاشمر

جلسه آشنایی مشاوران سنجش شهرستان با پتانسیل های مرکز آموزش عالی کاشمر با حضور دکتر طاهریان رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان ، آقای روشندل معاون آموزش و پرورش خلیل آباد و دکتر مدرسی مقدم برگزار شد.
 
1397/05/14
روابط عمومی مرکز آموش عالی کاشمر