امروز دوشنبه 28 خرداد 1397

برگزاري مسابقات تنيس روي ميز دانشجويان پسر دانشگاههاي منطقه 9 به ميزباني مركز آموزش عالي كاشمر​

مسابقات تنيس روي ميز دانشجويان پسر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي منطقه 9 كشور به ميزباني مركز آموزش عالي كاشمر برگزار شد.

 

مسابقات تنيس روي ميز دانشجويان پسر منطقه 9 دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي كشور با حضور 11 تيم از 11 دانشگاه بزرگ منطقه به ميزباني دانشگاه كاشمر از تاريخ 5 تا 7 بهمن‌ماه با حضور 60 ورزشكار و مربي برگزار شد. در اين مسابقات دانشجوياني از دانشگاه‌هاي كاشمر، فردوسي مشهد، حكيم سبزواري، سمنان، شاهرود، دامغان، اسفراين، نيشابور، بزرگمهر قائنات، بيرجند و به نمايندگي از پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان، دانشگاه فرهنگيان خراسان شمالي پرديس امام محمدباقر(ع) حضور داشتند.

در پايان مسابقات تنيس روي ميز دانشجويان پسر منطقه 9 كشور در قسمت تيمي با شركت 11 تيم به صورت دوره‌اي و حذفي انجام گرفت كه در پايان تيم دانشگاه فردوسي مشهد مقام اول، تيم دانشگاه اسفراين مقام دوم و تيم‌هاي دانشگاه بيرجند و دامغان مقام سوم مشترك را كسب كردند.

همچنين در قسمت انفرادي كه با شركت 29 بازيكن به صورت حذفي انجام گرفت در پايان محمدرضا يوسفي از دانشگاه فردوسي مقام اول، محمدعلي شيخ الطايفه از دانشگاه فردوسي مقام دوم و آقايان احسان صداقتي از دامغان و محمدرضا هاشمي‌فر از دانشگاه فردوسي به طور مشترك مقام سوم را به دست آوردند.

در قسمت دوبل نيز كه با شركت 17 تيم به صورت حذفي انجام شد، آقايان محمدرضا يوسفي و محمدعلي شيخ الطايفه از دانشگاه فردوسي مشهد مقام اول، محمدرضا دهباشي‌فر و علي اسكندري از دانشگاه فردوسي مقام دوم و سيدحسين حسيني و محمدعلي عساكره از بيرجند و احسان صداقتي و محمد حسين سنجري از دانشگاه دامغان مقام سوم مشترك را بتوانستند به دست بياورند.