امروز دوشنبه 28 خرداد 1397

برگزاري انتخابات انجمن ورزشي مركز آموزش عالي كاشمر

به همت امور فرهنگي و واحد تربيت بدني و امور فوق برنامه، انتخابات انجمن ورزشي مركز آموزش عالي كاشمر همزمان با انتخابات انجمن هاي علمي در تاريخ 22 آبان ماه 96 برگزار شد.

اين انتخابات در راستاي اجراي آيين نامه انجمن هاي ورزشي مصوب وزارت علوم و با اهدافي همچون غني سازي اوقات فراغت و تأمين سلامت جسمي و نشاط روحي دانشجويان از طريق تعميم و گسترش ورزش در مركز و خوابگاهها ، تقويت مديريت نيروي انساني ورزش از طريق مشاركت سنجيده و قانونمند و تفويض اختيارات به آن ها و نيز توسعه مشاركت دانشجويان درتصميم سازي و ايجاد محيطي مملو از همكاري و تعاون در زمينه ورزش، برگزار شده است.

در پايان دانشجويان قائم معصومي، اميررضا اميرسرداري، محمد مرادنژاد، مهدي قاسمي و مجتبي برزه بعنوان اعضاي اصلي انجمن ورزشي و نگار فرازمند و مينا مكتوبي بعنوان اعضاي علي البدل انتخاب گرديدند.