امروز جمعه 29 شهريور 1398

بازدید نماینده ی شهرستان از روند برگزاری پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در کاشمر

حضور آقای دکتر بنیادی نماینده محترم مردم کاشمر، خلیل‌آباد، بردسکن وهیات همراه در مرکز آموزش عالی کاشمر و بازدید از روند برگزاری پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور.