اولین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید در مدیریت آب

 امکان شرکت در همایش به صورت غیر حضوری :
 برای بهره گیری از همکاری اساتید، پژوهشگران و دانشجویان سراسر کشور، دبیرخانه همایش در نظر دارد از علاقه مندانی که به هر دلیلی امکان شرکت حضوری در همایش را ندارند، به صورت غیرحضوری ثبت نام نماید. لذا پژوهشگرانی که به صورت غیر حضوری در همایش ثبت نام و مراحل ثبت نام را تکمیل کنند،از کلیه خدمات همایش بهره مند خواهند گردید. شایان ذکر است اطلاعات کامل در این مورد در منو هزینه شرکت در همایش، در سایت این همایش درج گردیده است.
 http://conf.birjand.ac.ir/MIWM/default.aspx

تلفن: 05632320551

آیدی تلگرام:
id: @MIWMconference