انتشارخبر نشست وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در روزنامه خراسان

نشست وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با روسا و اعضای هیئت های علمی مراکز آموزش عالی کاشمر

منصور غلامی که به خراسان رضوی سفر کرده بود، در ادامه حضورش در شهرهای مشهد، تربت حیدریه و گناباد به کاشمر هم آمد

انتشار خبر در روزنامه خراسان یکشنبه ۱۷آذرماه۹۸
 

دسته مطلب: