امروز سه شنبه 1 مرداد 1398

امضا تفاهم نامه همکاری مرکز آموزش عالی کاشمر باگروه بین المللی نوین زعفران

مرکز آموزش عالی کاشمر باگروه بین المللی نوین زعفران به عنوان معین توسعه اقتصادی تفاهم نامه همکاری امضا کرد
به گزارش روابط عمومی و بین الملل مرکز اموزش عالی کاشمر، رئیس مرکز آموزش عالی کاشمر ، از امضا تفاهـم‌نامه همكاري این مرکز باگروه بین المللی نوین زعفران به عنوان معین توسعه اقتصادی بخش کوهسرخ از توابع شهرستان کاشمر خبر داد .
دکتر هادی معماریان خلیل آباد گفت: این تفاهم‌نامه به منظور گسترش فعاليت‌هاي پژوهشي و آموزشی، همفکري و همکاري‌هاي علمي ـ فني بر اساس پتانسيل‌ها، برنامه‌ها و مسئولیت‌های گروه بین المللی نوین زعفران و ظرفیت‌های تخصصي آموزشی و پژوهشي موجود در مرکز آموزش عالی کاشمر توافق و به امضاء ‌رسید.
وی افزود: طرفين با امضاء اين تفاهم‌نامه، در راستاي تحقق آرمان و اهداف توسعه‌ی اقتصادی و توسعه پایدار منطقه ترشیز اقدام می کنند.
رئیس مرکز آموزش عالی کاشمر گفت: موضوع این تفاهم نامه شش ماده ای، همکاری مشترک و متقابل در خصوص ظرفیت‌سازی در حوزه آموزش، پژوهش، طرح‌های نوآورانه و فناورانه، مدیریت مشارکتی و ایجاد اتاق فکر توسعه پایدار منطقه ترشیز و توانمندسازی ذینفعان این حوزه، توسعه ارزش های روستایی و توسعه منطقه ای کاشمر و کوهسرخ همراه با معین اقتصادی منطقه است.
از ابتدای امسال تاکنون شش تفاهم نامه همکاری بین مرکز آموزش عالی کاشمر با دستگاه‌های اجرایی و شرکتهای خصوصی در راستای رسیدن به توسعه پایدار منطقه ترشیز به امضاء رسیده است.