امروز پنجشنبه 2 خرداد 1398

افتتاح رسمی نمایشگاه محیط زیستی "از عرش تا فرش"

در محل مرکز آموزش عالی کاشمر با حضور مدیرکل محیط زیست استان خراسان رضوی، روسای دانشگاه‌ها و مسئولین ادارات منطقه ترشیز افتتاح رسمی نمایشگاه محیط زیستی "از عرش تا فرش" انجام شد.