امروز پنجشنبه 2 خرداد 1398

اطلاعیه مهم تغذیه (تغییر سلف)

قابل توجه دانشجویان گرامی؛

از شنبه مورخ 1397/7/14 وعده ی غذایی ناهار و شام برای خواهران و برادران فقط در محل سلف سرویس مرکزی(سلف دانشگاه) توزیع خواهد شد.

بنابراین هرچه سریعتر نسبت به به تغییر سلف انتخابی خود در سامانه تغذیه و انتخاب "سلف 1 " برای تمام وعده های غذایی اقدام نمایید.

خاطرنشان می سازد در صورت عدم اصلاح برنامه، عواقب امر به عهده ی خود دانشجو می باشد.