امروز يكشنبه 30 تير 1398

اطلاعیه مهم ترم تابستان

تصویر کارشناس آموزش

از دانشجویان محترم مهمان ترم تابستان درخواست می گردد به نکات زیر توجه فرمایند:

 1. آدرس ورود به پرتال دانشجویی: http://www.puya.kashmar.ac.ir
 2. نام کاربری شماره دانشجویی فوق می باشد و رمز ورود کد ملی بدون صفر ابتدای کد ملی
 3. جهت نمایش نمرات امتحانی ابتدا باید ارزشیابی اساتید را تکمیل نمایید.
 4. مهلت درخواست تجدید نظر به نمرات پایان ترم 72 ساعت می باشد.
 5. دانشجویانی که نقص مدرک دارند، امکان ورود به پرتال را نخواهند داشت.
 6. برنامه امتحانی در پرتال دانشجویی قرار داداه شده است.
 7. ردیف

  شماره دانشجویی

  نام و نام خانوادگی

  ردیف

  شماره دانشجویی

  نام و نام خانوادگی

  1

  9313130037

  آقای نخعی

  15

  9633112013

  آقای دولتخواه

  2

  9313130041

  آقای جباری

  16

  9633112014

  ×خانم هاشمی نژاد

  3

  9633112001

  آقای کاوسی

  17

  9633112015

  آقای حسینی

  4

  9633112002

  خانم فرجی

  18

  9633112016

  خانم حبیبی

  5

  9633112003

  ×آقای مهدی ناصری

  19

  9633112017

  ×خانم منصوری

  6

  9633112004

  خانم غفوری

  20

  9633112018

  خانم خیابانی

  7

  9633112005

  خانم رنجبر

  21

  9633112019

  خانم چیتی

  8

  9633112006

  آقای رجائی

  22

  9633112020

  خانم اسماعیل نیا

  9

  9633112007

  خانم شجاعیان

  23

  9633112021

  ×خانم مازوچی

  10

  9633112008

  خانم اخوان

  24

  9633112022

  ×آقای ایروانی

  11

  9633112009

  خانم میر مقدم

  25

  9633112023

  آقای جواد ناصری

  12

  9633112010

  خانم قربانزاده

  26

  9633112024

  خانم طباطبائی

  13

  9633112011

  خانم سعیدی

  28

   

  آقای نظری

  14

  9633112012

  آقای رضا زاده