امروز پنجشنبه 24 آبان 1397

آغاز ثبت نام دانشجویان ورودی جدید مرکز آموزش عالی کاشمر

ثبت نام دانشجویان ورودی جدید مرکز آموزش عالی کاشمرآغاز شد.

"روابط عمومی و امور بین الملل مرکز آموزش عالی کاشمر"